Angelo Plessas

1974, Kreikka
Asuu Ateenassa

Angelo Plessasin teos Homo Cybersphericus (2016) koostuu kahdesta rinnakkaisesta verkkosivustosta. QuantumProofOfKnowledge.com ja OdeToTranscendentalDimension.com ovat näennäisesti sama sivusto, mutta ne eivät milloinkaan ole yhtä aikaa saatavilla.

Verkon monet totuudet

Vuorokaudenajasta ja maantieteellisestä sijainnista riippuen käyttäjälle on tarjolla kerrallaan vain jompikumpi sivusto. Toinen sivusto tarjoaa rauhaan, toinen konfliktiin liittyviä twiittejä ja kuvia. Twiitit koostuvat paikkatiedon perusteella (geocasting) netistä etsityistä symboleista, merkeistä ja tiedosta.

Teos pureutuu kysymyksiin internetin vapaudesta ja muistuttaa siitä, että kaikki netissä ei ole aivan sitä, miltä näyttää.

Kohti vapaampaa tiedonkulkua

Alkuaikoinaan internet lupasi yhdistää maailman. Globaali tiedonjakaminen sekä helppo ja huokea yhteydenpito synnyttivät uusia yhteisöjä. Verkon ajateltiin tarjoavan samat mahdollisuudet kaikille.

Totuus on kuitenkin ollut toinen. Maailma ei ole kaikkialla samanlainen, eikä sitä ole internetkään. Esimerkiksi valtio voi määritellä, mitä tietoa kansalaisille tarjotaan ja estää pääsyn haitallisina pidetyille sivustoille.

Plessas näkee verkon vapauden merkittävänä osana yleistä vapauden käsitettä. Ei ole yhdentekevää, miten esimerkiksi kaupalliset intressit, käyttäjätietoja keräävät evästeet ja taitavasti suoritetut optimoinnit vaikuttavat netissä tapahtuvaan tiedonhakuumme. Lopulta nämä seikat vaikuttavat keskeisesti käsitykseemme todellisuudesta.

Kiasma on tilannut teoksen ARS17+ Online Art -kokoelmaan.

Teokset

Homo Cybersphericus Homo Cybersphericus
Angelo Plessas
Homo Cybersphericus
2016