Agents-teoksessa kaksi päähenkilöä keskustelee kansanperinteestä, traditioista, identiteeteistä, pandemiasta ja sen jälkeisestä ajasta. Autossa käytävän juttutuokion katsojalle on varattu paikka takapenkiltä. Kuiskauksina kuuluvat puheenvuorot ovat kuin salaa kuultuja.

Traditiot nykyhetkessä

Kansanperinne ei ole vain mennyttä, vaan osa nykyaikaa. Keskustelussa puuveistäjä pohtii puuveistoa, traditioiden syntyä ja muokkautumista ja niiden roolia nykyhetkessä. Millaisen muodon traditio sai, kun pandemian aikana puistoista ja metsistä tuli paikkoja yhteen kokoontumiselle; muovista ja seinäkirjoituksista muokkautui 2000-luvun kansantaidetta.

Yhteisöjä tarkastelemassa

Anastasia Sosunova asuu ja työskentelee Vilnassa, Liettuassa. Hänen teoksensa ovat videoita, installaation, grafiikkaa, veistoksia ja installaatioita. Teosten teemoja ovat mm vanhat kansantarut, kansantaide ja nykyajan mytologiat. Yksityisistä tarinoista ja fragmenteista koostuu yhteiskuntaa tarkasteleva narratiivi. Sosunova purkaa ja rakentaa sekä yhdistää eri kertomuksia. Hänen teoksensa avaavat näkymiä liettuan nykypäivään, sen yksilöistä ja yhteisöistä; rakenteista, vallasta, kollektiivisuudesta ja yhteisössä elämisestä. Tarkastelun alla ovat niin yhteisöä rakentavat säännöt, rituaalit kuin narratiivit.