Albert Einstein esitti teorian gravitaatioaaltojen eli painovoima-aaltojen olemassaolosta jo sata vuotta sitten. Suorat todisteet asiasta saatiin kuitenkin vasta hiljattain vuonna 2016, kun yhdysvaltalainen LIGO-observatorio (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) kertoi tutkimuksestaan julkisesti. Observatorio julkaisi havaintonsa myös avoimena datana tieteellisen yhteisön hyödynnettäväksi.

Gravitaatioaalto läpäisee videokuvan

Tuomo Rainio on käyttänyt vuorovaikutteisessa verkkoteoksessaan tätä avointa tutkimusdataa soveltamalla sitä videokuvan muokkaukseen. Teoksessa tieteellinen data sulautuu osaksi digitaalista kuvaa ja muokkaa videokuvan ajallisuutta. Videon aika taipuu, katkeilee ja venyy painovoima-aaltojen mukaisesti.

Rainion teos pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan dataa taiteen keinoin. Se ei anna selityksiä ilmiöille vaan tuottaa tieteen pohjalta uudenlaista visuaalista kieltä.

Valokuva, liikkuva kuva ja ohjelmointi

Rainio työskentelee kokeellisen digitaalisen kuvan parissa. Hän tutkii teoksissaan digitaalisen kuvan ilmaisumahdollisuuksia itse kehittämiensä tietokoneohjelmien avulla.

Teokset käsittelevät usein kuvan rakentumista ja toisaalta sen purkamista.

Nimetön (Gravitaatioaallot) -teos toimii parhaiten desktop-versiona. Kokeile liikuttaa hiirtä ja klikkailla teosta vaikuttaaksesi näkymään.

Kiasma on tilannut teoksen ARS17+ Online Art -kokoelmaan.