Robertas Narkusin teos Prospect Revenge on verkkosivusto. Teoksessa kuvitteellisen yrityksen perustaja – Narkusin esittämä hahmo – esittelee liikeideansa.

Ironinen ajankuva

Narkus ottaa start up -yritysten ja liike-elämän keinot käyttöönsä yhtäältä hyödyntäen, toisaalta ironisoiden sen kliseitä ja retoriikkaa.  Teoksen taustalla on turhautuminen menestyksen pakkoon, vaade nopeista ratkaisuista ja pelko sivuunjäämisestä.

Toiveikkuutta

Narkus ehdottaa katsojansa hyväksymään epätäydellisyyden sekä elämään tässä ja nyt jatkuvan tulevaisuuden suunnittelun sijaan. Teoksen ehdottama maailma on tasapainoilua realiteettien ja toiveiden, turhautumisen ja alistumisen välillä. Kritiikistä huolimatta taiteilija näkee nykyisyydessä toivoa.

Liettualaisen Robertas Narkusin arkista ja absurdia yhdistävässä taiteessa tapahtumat, esineet ja konseptit kietoutuvat yhdeksi. Tekemisen taustalla on tietoisuus oman taiteellisen työskentelyn kiinnittymisestä osaksi taloudellisia järjestelmiä. Vuonna 2016 hän perusti Vilnaan taiteilijoiden päiväkeskus Autarkian.