Florian Meisenbergin teossarja havainnollistaa, miten digitaalista kuvaa voidaan manipuloida sen koodia muokkaamalla. Videot näyttävät, miten taiteilija lisää jpg-kuvien koodin sekaan omia kommenttejaan sekä otteita historiallisista ja filosofisista teksteistä. Vieressä näemme, mitä kuvalle tapahtuu.

Kuva koodina

Meisenbergin teos tuo näkyviin digitaalisen kuvan rakenteen sekä sen, miten pienikin muutos kuvan koodissa vaikuttaa siihen suuresti.

Maalauksistaan tunnettu Meisenberg on kiinnostunut kuvista ja niiden tekemisen prosessista. Hän rinnastaa maalaamisen digitaaliseen kuvan tekemiseen ja tutkii näiden kahden yhtymäkohtia. Osa videoilla muokattavista kuvista myös viittaa suoraan maalaustaiteeseen: yhdessä näkyy maalaava Jackson Pollock, toisessa Henri Matissen teos.

Teknologia luo estetiikkaa

Meisenbergin videot pohtivat teknologian ja digitaalisuuden vaikutuksia visuaalisuuteen ja estetiikkaan. Vaikka lähtökohtina käytetyt kuvat ovat hyvinkin erilaisia, muokkausten lopputulemana on joukko toisiaan muistuttavia pikselöityneitä, geometrisiksi kentiksi muuntuneita kuva-aloja.

Teos on hankittu daata.art